โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

นางนงเยาว์ ท้าวพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 2 ( ICU 2 ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องทำน้ำอุ่น

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 14 มี.ค. 2561 09:39 น.
แก้ไขล่าสุด 14 มี.ค. 2561

รายละเอียด

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้มอบหมายให้ “นางนงเยาว์ ท้าวพรม” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 2 ( ICU 2 ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องทำน้ำอุ่น Panasonic จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 4,320 บาท (สี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน ) จากคุณฉวีวรรณ โควสุภัทร พร้อมครอบครัว ที่อยู่ ; บ้านเลขที่ 50/1 หมู่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และแพทย์หญิงจินตาหรา มังคละละ มอบเครื่องปริ้นท์เตอร์ HP จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 3,990 บาท (สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ) เพื่อมอบให้กับหอผู้ป่วยหนัก 2 ( ICU2 )โรงพยาบาลหนองคาย ขออนุโมทนากุศลผลบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ร่วมรณรงค์โรคไต ภายใต้คำขวัญที่ว่า "สตรีไทย ไต Strong"
 • GREEN & CLEAN Hospital
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ด่านศุลกากร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมการรับภัยคุกคามการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ และการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ
 • การจัดทำและซ้อมแผน BCP ของโรงพยาบาลระดับ A และ S
 • นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ จากการให้ความร่วมมือในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
 • ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี
 • ประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ
 • โครงการ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
 • มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
 • ซ้อมแผนโควิด-19
 •