โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 11 ก.พ. 2563 09:53 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.0 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำมีเพิ่มขึ้นประกอบกับความเจริญอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านชีวภาพ เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร เป็นปัจจัยที่ทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง เกิดผลกระทบรุนแรงต่อระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข การรับมือกับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ หลายโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้น ปัจจุบัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีการเฝ้าระวังในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางในการวินิจฉัย แนวทางปฏิบัติและการดูแลรักษา ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคายประชุมเตรียมความพร้อมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำรูปภาพ 21 ภาพ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ จากการให้ความร่วมมือในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
 • รับเงินบริจาค พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
 • ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ที่จบใหม่และแพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1
 • ทีมคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาล ลงพื้นที่หน้างาน (ENV Round)
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานการประชุมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา คลอด ผู้ป่วยใน (10 ชั้น) งวดที่ 4-6
 • โรงพยาบาลหนองคาย เปิดให้บริการจุดตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; กิจกรรม Kick off รณรงค์ส่งเสริมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน
 • ต้อนรับ “ นายสรวิศ ม่วงมิตร “ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร และคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 • จัดประชุม “เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดหนองคาย”
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 3,000 บาท
 •