โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 11 ก.พ. 2563 09:53 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.0 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำมีเพิ่มขึ้นประกอบกับความเจริญอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านชีวภาพ เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร เป็นปัจจัยที่ทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง เกิดผลกระทบรุนแรงต่อระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข การรับมือกับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ หลายโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้น ปัจจุบัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีการเฝ้าระวังในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางในการวินิจฉัย แนวทางปฏิบัติและการดูแลรักษา ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคายประชุมเตรียมความพร้อมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำรูปภาพ 21 ภาพ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ศูนย์กระตุ้น พัฒนาการเด็ก และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิ์สัมพาหะ ชั้น 2
 • รับการตรวจราชการการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/2564
 • รับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2562
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา การทำบุญตักบาตร เป็นการฝึกจิตให้อยู่กับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ ผู้ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ ”
 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หน่วยไตเทียม อาคารเมตตาบารมีพระอนาลโย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วยพัดลมตั้งพื้น จำนวน 6 ตัว และคูลเลอร์น้ำดื่ม จำนวน 1 ใบ
 • รับมอบผ้าห่มคลายหนาว
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.
 • จัดฟัน ฟันดี ฟันสวย
 • ประชุมคณะทำงาน service plan สาขา RDU เขต 8
 •