โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 11 ก.พ. 2563 09:53 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.0 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำมีเพิ่มขึ้นประกอบกับความเจริญอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านชีวภาพ เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร เป็นปัจจัยที่ทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง เกิดผลกระทบรุนแรงต่อระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข การรับมือกับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ หลายโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้น ปัจจุบัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีการเฝ้าระวังในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางในการวินิจฉัย แนวทางปฏิบัติและการดูแลรักษา ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคายประชุมเตรียมความพร้อมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำรูปภาพ 21 ภาพ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับบริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น จาก “บริษัท เค.เอ็น.เท็กซ์ไทล์ จำกัด”
 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.15 น. ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000 บาท
 • ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล เข้ากราบนมัสการและเยี่ยมอาการอาพาธ พระธรรมมงคลรังษี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
 • ทำบุญตักบาตรในวันแรม 6 ค่ำ เดือน 3 ปีชวด
 • รับบริจาคเตียงไฟฟ้าชนิด 3 มอเตอร์ จำนวน 5 เตียง
 • รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2564
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดงาน มุทิตา กษิณานุสรณ์
 • ประชุมการนำเสนอผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2563
 • วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอรัญญา สุจนิล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและระบบบริการศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลหนองคาย และเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ จังหวัดหนองคาย การจัดประชุม
 •