โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 11 ก.พ. 2563 09:53 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.0 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำมีเพิ่มขึ้นประกอบกับความเจริญอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านชีวภาพ เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร เป็นปัจจัยที่ทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง เกิดผลกระทบรุนแรงต่อระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข การรับมือกับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ หลายโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้น ปัจจุบัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีการเฝ้าระวังในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางในการวินิจฉัย แนวทางปฏิบัติและการดูแลรักษา ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคายประชุมเตรียมความพร้อมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำรูปภาพ 21 ภาพ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ)
 • เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพแม่
 • ประชุมคณะทำงาน service plan สาขา RDU เขต 8
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของเครือข่าย
 • จัดโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 30 – 60 ปี ด้วยวิธี cy-Prep TM Pap test ปี 2562
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนรับ “ นายอำนาจ ผการัตน์ ” ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี (อปสข.) ในการประชุมสัญจร
 • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (๑๐๐ วัน) การมรณภาพ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุณมหาเถร)
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “ดร.ชัยมงคล ขัตติยะราช” ประธานชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดหนองคาย และคณะ
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก ห้องคลอด
 •