โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ร่วมงานรำบวงสรวง / บายศรีเมือง ในงาน ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 9 มี.ค. 2563 09:38 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมงานรำบวงสรวง / บายศรีเมือง ในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2563”วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย “นายรณชัย จิตรวิเศษ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน รำบวงสรวง/การบายศรีเมือง ในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2563” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 13 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองหนองคายตลอดไป พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด และจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลตามภารกิจของเหล่ากาชาด โดยจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมกันจัดงาน สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้ ประกอบด้วย การรำบายศรีเมืองการจัดการแข่งขันกีฬา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และชมรม – สมาคมกีฬา, การจัดถนนอาหาร, การออกร้านมัจฉากาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้ไว้ใช้ในกิจการสาธารณกุศล, การประกวดร้องเพลง และการร้องเพลงเพื่อการกุศล รวมไปถึงการแสดงดนตรี และการออกร้านของภาคเอกชนโรงพยาบาลหนองคาย โดย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงานรำบวงสรวง / บายศรีเมือง ในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2563” พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ออกหน่วยปฐมพยาบาล การสาธิตช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การนวดเพื่อสุขภาพ และจัดบูธให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 และ ในครั้งนี้ด้วย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รายนามผู้ใจบุญ บริจาคสิ่งของต่างๆให้กับโรงพยาบาลหนองคาย ผ่านทางองค์กรแพทย์ ระหว่างวันที่ 18-23 เมษายน 63
 • วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000 บาท
 • ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี
 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หน่วยไตเทียม อาคารเมตตาบารมีพระอนาลโย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วยพัดลมตั้งพื้น จำนวน 6 ตัว และคูลเลอร์น้ำดื่ม จำนวน 1 ใบ
 • รพ.หนองคาย ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • อัพเดททุกเช้า เกาะติดสถานการณ์ทุกวัน ให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับแก่ผู้รับบริการ
 • วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (40 ชั่วโมง)”
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ)
 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลหนองคาย 2 “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย นำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกันปลูก “ ต้นการบูร ” ต้นไม้พระราชทาน
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมโครงการ “ ผู้ว่าฯ ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง คนหนองคายสุขภาพดีด้วยกัน 100 วัน 1 ล้านกิโลเมตร ”
 •