โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ร่วมงานรำบวงสรวง / บายศรีเมือง ในงาน ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 9 มี.ค. 2563 09:38 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมงานรำบวงสรวง / บายศรีเมือง ในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2563”วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย “นายรณชัย จิตรวิเศษ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน รำบวงสรวง/การบายศรีเมือง ในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2563” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 13 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองหนองคายตลอดไป พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด และจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลตามภารกิจของเหล่ากาชาด โดยจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมกันจัดงาน สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้ ประกอบด้วย การรำบายศรีเมืองการจัดการแข่งขันกีฬา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และชมรม – สมาคมกีฬา, การจัดถนนอาหาร, การออกร้านมัจฉากาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้ไว้ใช้ในกิจการสาธารณกุศล, การประกวดร้องเพลง และการร้องเพลงเพื่อการกุศล รวมไปถึงการแสดงดนตรี และการออกร้านของภาคเอกชนโรงพยาบาลหนองคาย โดย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงานรำบวงสรวง / บายศรีเมือง ในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2563” พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ออกหน่วยปฐมพยาบาล การสาธิตช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การนวดเพื่อสุขภาพ และจัดบูธให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 และ ในครั้งนี้ด้วย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับบริจาคเตียงผู้ป่วย จาก “ ครอบครัวกมลรัตนา ”
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ
 • โรงพยาบาล และญาติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
 • วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเมตตาบารมี โรงพยาบาล หนองคาย จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “ผู้ว่าชวนเดิน หมอชวนวิ่ง ผอ.ชวนแข่ง”
 • วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล หนองคาย อบรม “สร้างแกนนำนักเรียนด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”
 • โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย รับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 / 2561
 • มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีโรงพยาบาลหนองคาย"
 • รับมอบชุดป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) ป้องกัน COVID-19 จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
 • รับบริจาคเตียงไฟฟ้าชนิด 3 มอเตอร์ จำนวน 5 เตียง
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร
 •