โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ต้อนรับองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.50 น. ณ บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 18 มี.ค. 2563 23:08 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ให้การต้อนรับองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.50 น. ณ บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานมอบเกียรติบัตร เข็มเครื่องหมายตอบแทนแก่ผู้มีอุปการคุณ และร่วมประชุมร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานมูลนิธิ คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแผนพัฒนาของโรงพยาบาลและมูลนิธิฯ พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย ภายหลังจากนั้นเยี่ยมกิจกรรมที่ชุมชนหกแยกร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมี นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่า พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับบริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาชีพ
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคายจัดงานกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 สรุปการตรวจราชการกรณีปกติ และนิเทศงาน Service Plan รอบที่ 1/2562
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลหนองคาย จัดทำกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ปกครอง ครู และ ผู้ดูแลเด็กลุ่มสมาธิสั้น
 • วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดประชุมวิชาการ Non Communicable Disease Forum 2018 (ด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2018) ขึ้น
 • ทำบุญตักบาตรในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน
 • ต้อนรับ คณะโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก พ.ต.อ.อรรคพงศ์ พิมลศิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย และคุณวนิดา พิมลศิริ
 • วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รับมอบหมวกเด็กอ่อน จำนวน 12 ใบ
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และชมรมโรงพยาบาลศูนย์
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
 •