โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ต้อนรับองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.50 น. ณ บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 18 มี.ค. 2563 23:08 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ให้การต้อนรับองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.50 น. ณ บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานมอบเกียรติบัตร เข็มเครื่องหมายตอบแทนแก่ผู้มีอุปการคุณ และร่วมประชุมร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานมูลนิธิ คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแผนพัฒนาของโรงพยาบาลและมูลนิธิฯ พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย ภายหลังจากนั้นเยี่ยมกิจกรรมที่ชุมชนหกแยกร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมี นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่า พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โครงการ GREEN & CLEAN Hospital
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก “นางสาวกุลกนก พนมพงศ์” พร้อมครอบครัว
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ชั้น 1 เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 8,008 บาท
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงพยาบาลหนองคาย 2 จังหวัดหนองคาย
 • จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาล
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “ คุณแม่ถนอม อาศรัยราช ”
 • วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย
 • ร่วมรณรงค์เนื่องในสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2561
 • ร่วมรณรงค์โรคไต ภายใต้คำขวัญที่ว่า "สตรีไทย ไต Strong"
 •