โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2561

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 14 มี.ค. 2561 15:50 น.

รายละเอียด

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย มอบหมายให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดความรุนแรงของโรค ตลอดจนสามารถให้การรักษาตั้งแต่อาการยังไม่รุนแรงได้กิจกรรมประกอบด้วย
1. การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว เพื่อหาค่าดัชนีมวลกาย
2. วัดความดันโลหิต
3. เจาะเลือด เพื่อตรวจหาน้ำตาลในเลือด การทำงานของตับ การตรวจหาไขมัน ในเส้นเลือด
4. เอ็กซ์เรย์ปอด

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนองคายปลอดภัย กวดขันวินัยจราจร ว่าด้วยความร่วมมือองค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (แรม 15 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ) โดยได้กราบนิมนต์พระครูศรีธรรมวงศ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดศรีษะเกษ
 • วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการสมวัย สำหรับเด็ก 0-5 ปี ในชุมชน ส่งเสริม เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน
 • รับมอบ เงินบริจาค จำนวน 3,000 บาท จาก ร.ต.สุทิน ประกอบกิจเสรี
 • รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน 10 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง
 • รับบริจาคเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยใช้กระบอกฉีดยา
 • ประชุมคณะทำงาน service plan สาขา RDU เขต 8
 • รับมอบชุดป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) ป้องกัน COVID-19 จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานการประชุมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา คลอด ผู้ป่วยใน (10 ชั้น) งวดที่ 4-6
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธาณสุข ชั้น 1 เป็นตัวแทนรับมอบพัดลมตั้งพื้น 22 นิ้ว 5 ตัว จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โง้วจี่
 •