โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ให้ความรู้และวิธีป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมเตือนห้ามปิดบังข้อมูลการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 24 มี.ค. 2563 10:29 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ให้ความรู้และวิธีป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมเตือนห้ามปิดบังข้อมูลการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงและจังหวัดที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องตรวจ งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นางบงกชจันทร์ กถนานนท์” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานผู้ป่วยนอกให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ไม่ควรไปสถานที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก ควรจะแยกตัวออกห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนใกล้ชิด กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ที่สำคัญหากพบว่าตนเองมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย หอบ ให้รีบพบแพทย์ทันที หรือโทร 1669โรงพยาบาลหนองคาย ขอความร่วมมือผู้มารับบริการ ญาติผู้ป่วย เยี่ยมทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล แทนการเดินทางมาโรงพยาบาล สำหรับผู้รับบริการที่มีนัดกับโรงพยาบาล ให้ญาติที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวมารับยาแทนได้ รวมถึงงดการให้บริการ ขูดหินปูน อุดฟัน ผ่าฟันคุค รักษารากฟัน เพราะจะทำให้เชื้อโควิด-19 เกิดการฟุ้งกระจายและแพร่ระบาดได้

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการและดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงพยาบาลหนองคาย 2 จังหวัดหนองคาย
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล
 • รับมอบเครื่องให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จาก โรงน้ำแข็งชื่นจิต
 • เตรียมความพร้อมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
 • โรงพยาบาลหนองคาย มีโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จากจากคุณหนูจันทร์ โอราฬ และคุณมะลิวัลย์ ธนาคุณ ร้านปูนา ตลาดเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี นำผลไม้ มาบริการให้กับผู้ป่วยและญาติ ผู้มารับบริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคายโรงพยาบาลหนองคาย
 • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ) โดยได้กราบนิมนต์พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตการทำบุญตักบาตร
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแก้ไขปัญหามารดาตายจากการตั้งครรภ์ การคลอด ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด
 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.15 น. ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000 บาท
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับบริจาคเตียงผู้ป่วย จาก “ ครอบครัวกมลรัตนา ”
 •