โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

รับมอบเงินบริจาค จาก พระครูมงคลศีลวัตร (ทองอินทร์ ก่อผล)

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 1 เม.ย. 2563 16:20 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; รับมอบเงินบริจาค จาก “ พระครูมงคลศีลวัตร (ทองอินทร์ ก่อผล) ” วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์ฉัตรชัย บุญประชารัตน์” ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านระบบประกันสุขภาพ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก “ พระครูมงคลศีลวัตร (ทองอินทร์ ก่อผล) ” อายุ 84 ปี ที่อยู่ ; เลขที่ 3/5 ถนนหน้าพระธาตุ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลหนองคาย ขออนุโมทนากุศลผลบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพแม่
 • GREEN & CLEAN Hospital
 • สภากาแฟสัญจร จังหวัดหนองคาย (Morning talk)
 • อบรมการพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา การทำบุญตักบาตร เป็นการฝึกจิตให้อยู่กับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ ผู้ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ ”
 • รพ.หนองคาย รับมอบหมวกไหมพรม ถุงเท้าเด็ก และผ้ายางรองเปื้อน
 • การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกคลอดก่อนกำหนดและการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด
 • กิจกรรมมอบอาหารว่าง แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 • กิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย
 •