โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

รับมอบอาคารคัดกรองชั่วคราว คลินิกทางเดินหายใจ(ARI Clinic) จากภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิค-19

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 10 เม.ย. 2563 17:35 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; รับมอบอาคารคัดกรองชั่วคราว คลินิกทางเดินหายใจ(ARI Clinic) จากภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิค-19 วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเมตตา บารมี พระอนาลโย หลวงปู่ขาว โรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย รับมอบอาคารคัดกรองชั่วคราว คลินิกทางเดินหายใจ (ARI Clinic) จากภาคเอกชนที่ได้ร่วมกันบริจาค เป็นจำนวนเงินกว่า 400,000 บาท เพื่อใช้เป็นจุดคัดกรองและรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของผู้ป่วยที่สงสัยและมีความเสี่ยงต่อการระบาดเชื้อโควิค-19 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคสร้างอาคารดังกล่าว ซึ่งจะใช้เป็นจุดคัดกรอง จุดตรวจ รักษา รับยา หรือเจาะเลือด เพื่อค้นหาเชื้อโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ หมายเลขโทรศัพท์ 042 413 456-65 ต่อ 601 “รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้”

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ทำบุญตักบาตรในวันแรม 6 ค่ำ เดือน 3 ปีชวด
 • รับบริจาคเงิน จาก “สมาคมเวียดนามหนองคาย” วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ วัดทุ่งสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • ต้อนรับองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.50 น. ณ บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “ดร.ชัยมงคล ขัตติยะราช” ประธานชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดหนองคาย และคณะ
 • สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับมูลนิธิรักษ์ตับ และโรงพยาบาลหนองคาย จัดโครงการวันตับอักเสบโลก
 • ประชุมคณะทำงาน service plan สาขา RDU เขต 8
 • ต้อนรับโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก ครอบครัวนามอาษา
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (แรม 15 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ) โดยได้กราบนิมนต์พระครูศรีธรรมวงศ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดศรีษะเกษ
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.
 • การเปลี่ยนแปลง การบูรณาการพัฒนาระดับพื้นที่สู่ยุค 4.0
 •