โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 12

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 19 มี.ค. 2561 09:24 น.

รายละเอียด

วันที่ 11 มีนาคม 2561 วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 12 และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศ ผู้มีจิตอาสา เสียสละอุทิศตน และมีผลงานดีเด่นต่องานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประเภทสรรเสริญชั้น 5 ประจำปี 2561 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวายุพักษ์ โรงแรมเซ็นทาราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างแพทย์ฉุกเฉินและบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ โรงพยาบาลหนองคาย โดย “ นางวริศรา เบ้านู ” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ พร้อมรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศ ผู้มีจิตอาสา เสียสละอุทิศตน ผู้มีผลงานดีเด่นต่องานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประเภทสรรเสริญ 5 โดยมี ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นผู้มอบ โรงพยาบาลหนองคาย ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รายนามผู้ใจบุญ บริจาคสิ่งของต่างๆให้กับโรงพยาบาลหนองคาย ผ่านทางองค์กรแพทย์ ระหว่างวันที่ 18-23 เมษายน 63
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จาก นายโกศล – นางโอภาส หมั่นพลศรี พร้อมครอบครัว
 • รับบริจาคแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพสำหรับล้างมือ จาก “บริษัทโตโยต้า หนองคาย”วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น.
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ขอขอบพระคุณ ครอบครัวเจียงอินเตอร์เนชั่นแนลและคณะผู้บริหารโรงแรมอัศวรรณ เปิดโรงแรมเป็นที่พักให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหนองคาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด"
 • รับบริจาคเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพสำหรับล้างมือ จาก “บริษัท พี.พี บิสซิเนส แอนล์ ลอว์ 2009 จำกัด”
 • วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอรัญญา สุจนิล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและระบบบริการศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลหนองคาย และเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ จังหวัดหนองคาย การจัดประชุม
 • ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลหนองคาย ครบรอบ 85 ปี และพิธียกเสาโท – เสาเอก ศาลาหลวงพ่อพระใส
 • นางสาวเบญจมาภรณ์ มนัสทิพารมณ์ นำขนมปังสอดไส้ จำนวน 350 ชิ้น มาบริการให้กับผู้ป่วยและญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหนองคาย
 • นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ จากการให้ความร่วมมือในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
 •