โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ; ขอขอบคุณโรงแรมอัศวรรณ ที่เอื้อเฟื้อห้องพักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 27 เม.ย. 2563 10:16 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ขอขอบคุณโรงแรมอัศวรรณ ที่เอื้อเฟื้อห้องพักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สืบเนื่องจากมีการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 อย่างต่อเนื่องในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา ทำให้มีผู้ป่วยสะสมในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น และมีการแพร่ระบาดไปเกือบทุกจังหวัดรวมถึงจังหวัดหนองคายด้วย สำหรับโรงพยาบาลหนองคายซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลหลักที่จะต้องรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และ ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคของจังหวัดหนองคาย การระบาดในครั้งนี้ยังไม่สามารถที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนอีกมากน้อยเท่าไหร่ และในขณะเดียวกัน ทางโรงพยาบาลก็จำเป็นต้องมีสถานที่สำหรับเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงจากการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ได้เข้าพักเพื่อกักตัวหลังจากขึ้นเวรหรือได้รับการสัมผัสผู้ป่วยมาด้วยเหตุนี้ ทางโรงแรมอัศวรรณ ได้สนับสนุนที่พักให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยจัดสรรห้องรองรับ จำนวน 114 ห้อง เป็นที่พักกักตัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลในครอบครัว หรือคนใกล้ชิด โรงพยาบาลหนองคาย ขอขอบคุณคณะผู้บริหารโรงแรมอัศวรรณ ในการร่วมแก้ไขสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ประชุมกรรมการบริหารและร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น ปี 2560
 • รับมอบเงินบริจาค จาก "ห้างทองศรีเมืองวัฒนา"
 • รับมอบชุดป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) ป้องกัน COVID-19 จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
 • ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี
 • ร่วมส่งร่างผู้บริจาคอวัยวะ
 • จัดฟัน ฟันดี ฟันสวย
 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น ณ อาคารตึกอำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย นายแพทย์สุรกิจ ยศพล" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ "นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ" ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • ต้อนรับ คณะโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก พ.ต.อ.อรรคพงศ์ พิมลศิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย และคุณวนิดา พิมลศิริ
 • รับบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค จาก โรงแรมอมันตา
 • วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000 บาท
 •