โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ; ขอขอบคุณโรงแรมอัศวรรณ ที่เอื้อเฟื้อห้องพักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 27 เม.ย. 2563 10:16 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ขอขอบคุณโรงแรมอัศวรรณ ที่เอื้อเฟื้อห้องพักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สืบเนื่องจากมีการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 อย่างต่อเนื่องในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา ทำให้มีผู้ป่วยสะสมในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น และมีการแพร่ระบาดไปเกือบทุกจังหวัดรวมถึงจังหวัดหนองคายด้วย สำหรับโรงพยาบาลหนองคายซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลหลักที่จะต้องรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และ ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคของจังหวัดหนองคาย การระบาดในครั้งนี้ยังไม่สามารถที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนอีกมากน้อยเท่าไหร่ และในขณะเดียวกัน ทางโรงพยาบาลก็จำเป็นต้องมีสถานที่สำหรับเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงจากการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ได้เข้าพักเพื่อกักตัวหลังจากขึ้นเวรหรือได้รับการสัมผัสผู้ป่วยมาด้วยเหตุนี้ ทางโรงแรมอัศวรรณ ได้สนับสนุนที่พักให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยจัดสรรห้องรองรับ จำนวน 114 ห้อง เป็นที่พักกักตัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลในครอบครัว หรือคนใกล้ชิด โรงพยาบาลหนองคาย ขอขอบคุณคณะผู้บริหารโรงแรมอัศวรรณ ในการร่วมแก้ไขสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
 • การใช้สมุนไพรกัญชา และกัญชงทางการแพทย์
 • รับมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก “มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย”
 • ต้อนรับ “นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล” สถาปนิกชำนาญการ และคณะจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • ร่วมรณรงค์เนื่องในสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2561
 • ร่วมงานรำบวงสรวง / บายศรีเมือง ในงาน ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี
 • รับมอบเครื่องให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จาก โรงน้ำแข็งชื่นจิต
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.
 • จัดประชุม “การนำเสนอโปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาล BMS-HOSxP XE”
 • จัดประชุม “คณะทำงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยา เขตสุขภาพที่ 8"
 •