โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

รับบริจาคเครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์ แบบอัตโนมัติ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 12 พ.ค. 2563 09:32 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; รับบริจาคเครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์ แบบอัตโนมัติ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการคลัง รับบริจาคเครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์ แบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง จาก “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” ที่อยู่ ; เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี “อาจารย์นิวัตร ภูมิพันธุ์” รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นตัวแทนมอบ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยร้ายโควิด-19โรงพยาบาลหนองคาย ขออนุโมทนากุศลผลบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เราจะก้าวผ่านพ้นโรคระบาด "โควิด-19" ไปด้วยกัน
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของเครือข่าย
 • เปิดตู้รับบริจาค ที่ประชาชนร่วมกันบริจาค บริเวณศาลพระภูมิเจ้าพ่อแสนศรีวิชัย ได้เงินทั้งสิ้น จำนวน 7,430 บาท
 • โรงพยาบาลหนองคาย มีโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จากจากคุณหนูจันทร์ โอราฬ และคุณมะลิวัลย์ ธนาคุณ ร้านปูนา ตลาดเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี นำผลไม้ มาบริการให้กับผู้ป่วยและญาติ ผู้มารับบริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคายโรงพยาบาลหนองคาย
 • นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ จากการให้ความร่วมมือในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคายจัดงานกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • รับบริจาคผ้าห่มคลายหนาว
 • วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (40 ชั่วโมง)”
 • รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย PPE จาก “ร้านเกียรติไทยการค้า”
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคายตลอดจนผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล และญาติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
 •