โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุง ห้องแยกโรค

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 19 พ.ค. 2563 10:10 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุง “ห้องแยกโรค” สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มูลค่าห้องละ 68,000 บาทวันที่ 9 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. ณ มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถานหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชดจังหวัดหนองคาย , นายสง่า สุภัคชูกุล ประธานมูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถานหนองคาย รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุงห้องคัดแยกโรคสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อให้กับโรงพยาบาลหนองคาย โดย นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการคลัง รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุง “ห้องแยกโรค” สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มูลค่าห้องละ 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาท) จาก (1) มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน (วี.อาร์ กู้ภัย) (2) สมาคมพ่อค้าไทยจีนหนองคาย / โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก มูลนิธิหนองคายสายสัมพันธ์สงเคราะห์ (3) หอการค้าจังหวัดหนองคาย / YEC หอการค้าหนองคาย (4) คุณกิตติพันธ์ สิมธรรมนิมิต พร้อมครอบครัว (บริษัท เด่นศิริขนส่ง จำกัด) (5) คุณธีระ – คุณสุวดี เอี่ยมธีระกุล พร้อมครอบครัว (บริษัทท่าทราย ที.อาร์ จำกัด) (6) คุณรุ่งทิวา ทวีพาณิชย์ คุณภาคภูมิ - คุณจิราภรณ์ และครอบครัวสิทธิพร (7) โรงแรมพลอยอินน์ พร้อมครอบครัว (8) คุณสุดา ยุวนิช พร้อมครอบครัว (บริษัทกานตนาทัวร์) (9) หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั่น (นฤมลทัวร์) (10) คุณอัศวิน – คุณสมัย มณีทร พร้อมครอบครัว (ร้านพรทิพย์ท่าเสด็จ) (11) คุณสุรางค์ – คุณสุวรรณี รินสถิตนนท์ (ร้านศรีชัยเครื่องเงิน) (12) คุณโสภา – คุณอภิชัย ตันติเยาวฤทธิ์ พร้อมครอบครัว ภายหลังจากนั้น นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และ นายสง่า สุภัคชูกุล ประธานมูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถานหนองคาย นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ Covid-19 จำนวน 500 ชุดโรงพยาบาลหนองคาย ขออนุโมทนากุศลผลบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ร่วมรณรงค์โรคไต ภายใต้คำขวัญที่ว่า "สตรีไทย ไต Strong"
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคายตลอดจนผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล และญาติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
 • กิจกรรมมอบอาหารว่าง แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 • สภากาแฟสัญจร จังหวัดหนองคาย (Morning talk)
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น
 • วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 • วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • ประชุมการนำเสนอผลงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2563
 • ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการสู่นวัตกรรมสุขภาพ
 • เปิดตู้รับบริจาค ที่ประชาชนร่วมกันบริจาค บริเวณศาลพระภูมิเจ้าพ่อแสนศรีวิชัย ได้เงินทั้งสิ้น จำนวน 7,430 บาท
 •