โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาล

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 21 พ.ค. 2563 13:58 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาลวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานการประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพและคุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี “นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์” ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งหล่อหลอมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน องค์กร ผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลได้รับการดูแลตามมาตรฐาน การประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำเสนอผลงาน จำนวน 9 เรื่อง จากโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคายประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาลรูปภาพ 27 ภาพ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • กิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย
 • ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น.
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์ 67 รูป ออกรับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • ร่วมส่งร่างผู้บริจาคอวัยวะ
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณสมชาย – คุณธีราพร พรรณะ” พร้อมครอบครัว
 • รับบริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น จาก “บริษัท เค.เอ็น.เท็กซ์ไทล์ จำกัด”
 • พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บ้านพักรับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย
 • โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชะลอไตเสื่อม ในผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง ในชุมชน
 • รับบริจาคเครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์ แบบอัตโนมัติ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”
 •