โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ; ธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 28 พ.ค. 2563 09:28 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เราจะก้าวผ่านพ้นโรคระบาด "โควิด-19"โรงพยาบาลหนองคาย รับมอบชุดป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค PPE หน้ากากอนามัย N95 หน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยผ้า เสื้อกันฝนพกพา ผ้ายางรองกันเปื้อน เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วัสดุอุปการณ์ในการผลิตฯ รองเท้าแตะฟองน้ำ รวมไปถึง อาหารแห้ง อาหารกล่อง เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม นม ขนม จากภาครัฐ ภาคเอกชนที่นำมามอบให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือว่าเป็นการแสดงออกด้วยน้ำใจ ที่หลายฝ่ายพยายามเอาใจช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ให้ผ่านพ้นไปจากภัยโรคร้ายโควิด-19 ไปด้วยกัน โรงพยาบาลหนองคาย ขออนุโมทนากุศลผลบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • เฝ้าระวัง ป้องกัน ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงพยาบาล
 • วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 33,250 บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จาก นางหนูพัด อุสสิทธิ์
 • เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี " ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร
 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 • วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (40 ชั่วโมง)”
 • โครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2560
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์ 67 รูป ออกรับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • รับมอบเคาเตอร์ช่องจ่ายยาป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จาก คุณบุญเลิศ – คุณสุพัฒน์ กิติปัญญา และคณะ
 •