โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (๑๐๐ วัน) การมรณภาพ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุณมหาเถร)

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 12 มิ.ย. 2563 10:25 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (๑๐๐ วัน) การมรณภาพ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุณมหาเถร)วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากุศลสงเคราะห์ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (๑๐๐ วัน) การมรณภาพ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุณมหาเถร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย หลังจากนั้น พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กันฑ์ โดย พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคานายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (๑๐๐ วัน) การมรณภาพ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุณมหาเถร) ซึ่งมรณภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 21.42 น. ณ โรงพยาบาลหนองคาย โดยกำหนดตั้งศพสวดพระอภิธรรม เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ สำหรับด้านหน้าศาลากุศลสงเคราะห์ มีหน่วยปฐมพยาบาลซึ่งเป็นจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า พร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงแต่งกายสุภาพ จึงจะเข้าร่วมงานได้ ผู้สนใจเข้าร่วมพิธีกรุณาแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือชุดสุภาพโทนสีขาว

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และ การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก ห้องคลอด
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุง ห้องแยกโรค
 • จัดโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 30 – 60 ปี ด้วยวิธี cy-Prep TM Pap test ปี 2562
 • วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุมวิชาการเรื่อง " การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการดื้อยาด้านจุลชีพ "
 • วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • แบบอย่างห่างไกลโควิด-19
 • กิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย
 •