โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

จัดงานมหกรรมคุณภาพ CQIวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลหนองคาย จัดงานมหกรรมคุณภาพ CQI

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 25 ส.ค. 2563 16:28 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดงานมหกรรมคุณภาพ CQIวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลหนองคาย จัดงานมหกรรมคุณภาพ CQI โดย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นายแพทย์นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ เป็นประธาน มี “นายแพทย์ธงชัย นาคมนต์” ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การสร้างนวัตกรรมก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรม ที่ทำให้ทุกหน่วยงานมีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่า ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ส่งผลให้บุคลากรเกิดการสร้างสรรค์พัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในระบบงานรวมถึงการบริการ ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรสาธารณสุขในทุกสาขาวิชาชีพ ส่งผลงานเข้านำเสนอโดยโปสเตอร์ และบุคคล จำนวน 132 เรื่อง ผลงานแต่ละเรื่องล้วนแล้วต่อน่าสนใจ นำมาซึ่งประโยชน์และการพัฒนาต่อหน่วยงาน องค์กร รวมถึงผู้รับบริการต่อไป ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รพ.หนองคาย รับมอบพัดลม จาก คุณปรียาภรณ์ ดาวรุ่งโรจน์
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนรับ “ นายอำนาจ ผการัตน์ ” ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี (อปสข.) ในการประชุมสัญจร
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมโครงการ “ ผู้ว่าฯ ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง คนหนองคายสุขภาพดีด้วยกัน 100 วัน 1 ล้านกิโลเมตร ”
 • วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี มีการจัดประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี
 • จัดกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลก “คัดกรอง ป้องกัน รู้ทันโรคไต” ประจำปี 2563
 • ร่วมพิธีลงนามโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ กิจกรรม การขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ขอขอบคุณโรงแรมอัศวรรณ ที่เอื้อเฟื้อห้องพักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น ให้การต้อนรับ “นายคมศักดิ์ เอียสกุล” ผู้อำนวยการโรงเรียนชราบาล เทศบาลเมืองหนองคาย นำคณะนักเรียน โรงเรียนชราบาล
 • ต้อนรับ “นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล” สถาปนิกชำนาญการ และคณะจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 •