โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 1 ก.ย. 2563 09:50 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดประชุมวิชาการ “โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย”วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นายแพทย์นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย” โดยมี “แพทย์หญิงสุนิดา พรรณะ” หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อ พัฒนาคุณภาพระบบบริการคามเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และเพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็ก หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด เด็กแรกเกิด-5 ปี ได้รับการดูแลสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และแกนนำสุขภาพครอบครัวมีความรู้ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย และอาจารย์ นักศึกษาพยาบาล จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี " ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์
 • โรงพยาบาลหนองคายและญาติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) จาก นายสุรศักดิ์ ลิ้มมณี
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์ 67 รูป ออกรับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • สัปดาห์เภสัชกรรมแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล(QA)จังหวัดหนองคาย
 • ร่วมส่งร่างผู้บริจาคอวัยวะของร่างกายวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.45 น. ณ บริเวณหน้างานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน อาคารเมตตา บารมี พระอนาลโย หลวงปู่ขาว โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • โครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2560
 • วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทวาบริบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล หนองคาย จังหวัดหนองคาย “
 •