โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 1 ก.ย. 2563 09:50 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดประชุมวิชาการ “โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย”วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นายแพทย์นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย” โดยมี “แพทย์หญิงสุนิดา พรรณะ” หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อ พัฒนาคุณภาพระบบบริการคามเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และเพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็ก หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด เด็กแรกเกิด-5 ปี ได้รับการดูแลสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และแกนนำสุขภาพครอบครัวมีความรู้ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย และอาจารย์ นักศึกษาพยาบาล จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 3,000 บาท
 • โครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2560
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “ร้านราชาไฮเทค ตลาดราชา โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทโพนพิสัย และนายแพทย์จำรัส พงษ์พิศ
 • นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ จากการให้ความร่วมมือในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
 • ต้อนรับ “นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล” สถาปนิกชำนาญการ และคณะจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • รับมอบเงินและกาแฟ จาก บริษัทการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสาธารณสุข
 • รับมอบ เงินบริจาค จาก คุณสุรางค์ รินสถิตนนท์
 • รพ.หนองคาย ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; กิจกรรม Kick off รณรงค์ส่งเสริมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล
 •