โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดงาน มุทิตา กษิณานุสรณ์

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 1 ต.ค. 2563 14:34 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดงาน “มุทิตา กษิณานุสรณ์”วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย จัดงาน “มุทิตา กษิณานุสรณ์” ให้กับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ทั้งหมด 28 ท่าน โดยมี “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย “นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เดินลอดซุ้มธงเกียรติยศตามเส้นทางเข้าสู่ห้องประชุม ขบวนแห่บายศรี รำบายศรีสู่ขวัญ พราหมณ์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ผูกข้อมือโดย “นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ” นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการอาวุโส โรงพยาบาลหนองคาย พร้อมกล่าวมุทิตาจิต 3 ปีกับการพัฒนา โรงพยาบาลหนองคาย ตามนโยบาย “4 ทำ” ของท่านผู้อำนวยการ มีดังนี้ (1) ทำบ้านให้น่าอยู่ (2) ทำทีมให้เข็มแข็ง (3) ทำบริการให้มีคุณภาพ (4) ทำเครือข่ายให้แข็งแรง ทั้ง 4 ข้อดังกล่าวเป็นภารกิจที่จะต้องเติมเต็ม ถือเป็นภารกิจขั้นพื้นฐานที่ใช้ได้ตลอดไป มีความเสมอภาคทางสุขภาพและการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกมิติ ผู้ให้อิ่มสุข ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.15 น. ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000 บาท
 • หน้าร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลหนองคาย มีโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรีจากคุณพรรณี สมัครคุณ
 • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (๑๐๐ วัน) การมรณภาพ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุณมหาเถร)
 • ร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปีการสาธารณสุขไทยด้วยการจัดกิจกรรม ปลูกป่า
 • เยี่ยมชมคลินิกนภา ARV พร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในหอผู้ป่วย
 • กิจกรรมเคารพธงชาติไทยวันที่ 23 กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 08.00 น
 • รับมอบเครื่องให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จาก โรงน้ำแข็งชื่นจิต
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากนางรุ่งนภา บุญทัน
 • รับบริจาคตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) Negative pressure จาก “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนองคายปลอดภัย กวดขันวินัยจราจร ว่าด้วยความร่วมมือองค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
 •