โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All”

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 22 ต.ค. 2563 10:46 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All” วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. “นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นางบงกชจันทร์ กถนานนท์” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก ร่วมกับ กลุ่มงานสุขศึกษา และทีมสหสาขาวิชาชีพ จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All” ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ป่วยและญาติ ผู้มารับบริการตามห้องตรวจต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย การล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญได้ทางหนึ่ง พร้อมเป็นมาตรการหลักในการควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลหนองคาย จะประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการรณรงค์“วันล้างมือโลก” ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สมาคมฯ ชมรมฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าอาหารตลอดเดือนตุลาคม

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ร่วมรณรงค์เนื่องในสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2561
 • รายนามผู้บริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลหนองคาย ผ่านทางองค์กรแพทย์ ใน่ช่วงวันที่ 14-17 เมษายน 2563
 • โครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2560
 • ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4
 • วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000 บาท
 • กิจกรรมมอบอาหารว่าง แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น ณ อาคารตึกอำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย นายแพทย์สุรกิจ ยศพล" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ "นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ" ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.
 • ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ณ บริษัท เทพอรุโณทัย
 • กัญชาด้านการแพทย์
 •