โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All”

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 22 ต.ค. 2563 10:46 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All” วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. “นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นางบงกชจันทร์ กถนานนท์” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก ร่วมกับ กลุ่มงานสุขศึกษา และทีมสหสาขาวิชาชีพ จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All” ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ป่วยและญาติ ผู้มารับบริการตามห้องตรวจต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย การล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญได้ทางหนึ่ง พร้อมเป็นมาตรการหลักในการควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลหนองคาย จะประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการรณรงค์“วันล้างมือโลก” ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สมาคมฯ ชมรมฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าอาหารตลอดเดือนตุลาคม

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีโรงพยาบาลหนองคาย"
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น
 • การสร้างนักวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัย R2R ครั้งที่ 3
 • ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4
 • จัดประชุม “คณะทำงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยา เขตสุขภาพที่ 8"
 • ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กทม.
 • วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • โรงพยาบาลหนองคายและญาติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ขอขอบพระคุณ ครอบครัวเจียงอินเตอร์เนชั่นแนลและคณะผู้บริหารโรงแรมอัศวรรณ เปิดโรงแรมเป็นที่พักให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหนองคาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 • รับมอบเครื่องให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จาก โรงน้ำแข็งชื่นจิต
 •