โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และ การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 6 พ.ย. 2563 11:24 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และ การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 8 โรงพยาบาลหนองคาย และหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย จัดการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และ การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยมี นายแพทย์ชัชวาล ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน มี นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การดูแลแบบประคับประคอง และการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส กรรมการกฤษฎีกา , แพทย์หญิงเดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เป็นทีมวิทยากร ด้านนายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า หนังสือแสดงเจตนาฯ ตาม ม.12แห่งพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 หรือที่คนรู้จักในชื่อ “พินัยกรรมชีวิต” เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วย ญาติและผู้ให้การรักษา ซึ่งการแสดงเจตนาล่วงหน้านี้จะช่วยให้แพทย์มั่นใจว่าได้ให้การรักษาตามเจตนาของผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยที่แสดงเจตนาฯ จะได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งมุ่งเน้นการลดความเจ็บปวดทรมาน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุณภาพชีวิต โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างสุขภาวะในระยะสุดท้ายของชีวิตของผู้ป่วยระยะท้าย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุข จาก จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร และหนองคาย กว่า 200 คน ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรม แกนนำ TO BE NUMBER ONE
 • รับมอบหน้ากากอนามัย KN95 และเครื่องดื่มดับเบิ้ลซี จาก “บริษัทหนองคายเพาเวอร์ดริ๊งก์ จำกัด”
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น ให้การต้อนรับ “นายคมศักดิ์ เอียสกุล” ผู้อำนวยการโรงเรียนชราบาล เทศบาลเมืองหนองคาย นำคณะนักเรียน โรงเรียนชราบาล
 • ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ที่จบใหม่และแพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1
 • รับเงินบริจาค พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก นางต๋าย เหงียนถิ
 • การเปลี่ยนแปลง การบูรณาการพัฒนาระดับพื้นที่สู่ยุค 4.0
 • ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ
 • ตรวจเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 เปิดเทอมวันแรกรับวิถีใหม่ New Normal วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 •