โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ตรวจคัดกรองโรคทางตา และความผิดปกติด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุ

น้องเนย, 9 ธ.ค. 2563 08:26 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตา และความผิดปกติด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย “นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์” รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตา และความผิดปกติด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุ ในเขตบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (บ้านนาโพธิ์) วัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองโรคทางตาและความผิดปกติด้านการมองเห็นแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความผิดปกติด้านการมองเห็นแก่กลุ่มที่มีภาวะผิดปกติ และเพื่อส่งเสริมความรู้การดูแลรักษาสุขภาพดวงตาแก่ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลหนองคาย โดย “นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นางสุรีพร คำตา” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ออกให้บริการตรวจตัดกรองโรคทางตา และความผิดปกติด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุ เขตบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (บ้านนาโพธิ์) ในครั้งนี้

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • จัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณเทวัล ปิยะวัฒนะนนท์” (ร้านประมงการค้า)
 • สัปดาห์เภสัชกรรมแห่งชาติ
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น ให้การต้อนรับ “นายคมศักดิ์ เอียสกุล” ผู้อำนวยการโรงเรียนชราบาล เทศบาลเมืองหนองคาย นำคณะนักเรียน โรงเรียนชราบาล
 • ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ สิทธิเบิกได้จ่ายตรง
 • กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “ดาวน์ซินโดรม” กับผู้ที่มาฝากครรภ์ ก่อนเข้าพบแพทย์
 • รายนามผู้ใจบุญ บริจาคสิ่งของต่างๆให้กับโรงพยาบาลหนองคาย ผ่านทางองค์กรแพทย์ ระหว่างวันที่ 18-23 เมษายน 63
 • ประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ
 • รับมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก “มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย”
 • รับมอบชุดป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จาก “นายพินิจ จารุสมบัติ” “ นายยุทธนา ศรีตะบุตร”
 •