โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ตรวจคัดกรองโรคทางตา และความผิดปกติด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุ

น้องเนย, 9 ธ.ค. 2563 08:26 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตา และความผิดปกติด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย “นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์” รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตา และความผิดปกติด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุ ในเขตบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (บ้านนาโพธิ์) วัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองโรคทางตาและความผิดปกติด้านการมองเห็นแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความผิดปกติด้านการมองเห็นแก่กลุ่มที่มีภาวะผิดปกติ และเพื่อส่งเสริมความรู้การดูแลรักษาสุขภาพดวงตาแก่ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลหนองคาย โดย “นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นางสุรีพร คำตา” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ออกให้บริการตรวจตัดกรองโรคทางตา และความผิดปกติด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุ เขตบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (บ้านนาโพธิ์) ในครั้งนี้

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ให้ความรู้และวิธีป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมเตือนห้ามปิดบังข้อมูลการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณมีนา พันธุมโน”
 • ร่วมรณรงค์เนื่องในสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2561
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณสมชาย – คุณธีราพร พรรณะ” พร้อมครอบครัว
 • ทำบุญตักบาตรในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4 ปีชวดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (แรม 15 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ) โดยได้กราบนิมนต์พระครูศรีธรรมวงศ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดศรีษะเกษ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับบริจาคเตียงผู้ป่วย จาก “ ครอบครัวกมลรัตนา ”
 • รพ.หนองคาย ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • ทำบุญตักบาตรในวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย
 • กัญชาด้านการแพทย์
 •