โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ร่วมปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

น้องอาร์ท, 4 ม.ค. 2564 09:40 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ณ จุดตรวจด่านหนองสองห้อง และเตรียมความพร้อมด้านอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่จุดตรวจด่านหนองสองห้อง ทางเข้าเมืองหนองคาย “นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์” รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมด่านปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจุดตรวจนี้มีความพร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทาง โดยมีการตั้งเต็นท์จัดเจ้าหน้าที่บริหารจัดการจราจรในจุดที่การจราจรติดขัด ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง ภายในศูนย์ยังมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการประชาชน เพื่อสอบถามเส้นทาง แจกคู่มือท่องเที่ยว บริการน้ำดื่ม ห้องน้ำ ที่พักผ่อน รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้เข้าพื้นที่จังหวัดหนองคาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลหนองคาย นำโดย “นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมเยี่ยมด่านปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเตรียมความพร้อมด้านอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลหนองคาย ในครั้งนี้ด้วย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ทำบุญตักบาตรในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ปีกุนวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย
 • ให้ความรู้และวิธีป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมเตือนห้ามปิดบังข้อมูลการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง
 • ร่วมพิธีลงนามโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ กิจกรรม การขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย
 • การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกคลอดก่อนกำหนดและการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด
 • วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนาคาราฮอลล์ 2 โรงแรมรอยัลนาคารา จังหวัดหนองคาย ประชุมโครงการพัฒนาระบบส่งต่อด้านโภชนบำบัด กับโรงพยาบาลในเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 8
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย ในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 66 พรรษา
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของเครือข่าย
 • วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ เรื่อง การพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการเลิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาลหนองคาย
 • การสร้างนักวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)
 • ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กทม.
 •