โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

อบรมฟื้นฟูวิชาการ การสวม/การถอดชุด PPE

น้องเนย, 14 ม.ค. 2564 08:57 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; อบรมฟื้นฟูวิชาการ การสวม/การถอดชุด PPE การใช้ห้อง Negative pressure การใช้เครื่องช่วยหายใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา (COVID-19) วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. “นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดอบรม ฟื้นฟูวิชาการ การสวม/การถอดชุด PPE การใช้ห้อง Negative pressure การใช้เครื่องช่วยหายใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะที่ทันสมัยอย่างถูกต้อง ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ เช่น ไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) เพื่อป้องกันตัวเองจากละอองไอจามหรือของเหลวในร่างกายอื่น ๆ จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อและพื้นผิวที่ปนเปื้อนที่อาจติดเชื้อ ชุด PPE อาจรวมถึง ผ้ากันเปื้อน, เสื้อคลุมยาว หรือ เสื้อคลุม (ชุดสูทแบบชิ้นเดียว), ถุงมือ, หน้ากากและอุปกรณ์ช่วยหายใจ (เครื่องช่วยหายใจ) และแว่นตา ต้องใส่ชุด PPE อย่างถูกต้อง อาจรู้สึกอึดอัดที่จะสวมใส่ และอาจปนเปื้อนในขั้นตอนการถอดออกชุด PPE การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลหนองคาย เป็นทีมวิทยากร ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • จัดโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 30 – 60 ปี ด้วยวิธี cy-Prep TM Pap test ปี 2562
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 3,000 บาท
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก นางสาวทิพากร จิวาศักดิ์อภิมาศ
 • รับบริจาคตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันลบ จำนวน 1 ตู้
 • ทำบุญตักบาตรในวันแรม 9 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีกุนวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น.
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ให้การต้อนรับ โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • การใช้สมุนไพรกัญชา และกัญชงทางการแพทย์
 • “สภากาแฟ” (Morning talk) และงานแถลงข่าวการจัดงาน ฉลองอนุสาวรีย์ฯ
 • การเปลี่ยนแปลง การบูรณาการพัฒนาระดับพื้นที่สู่ยุค 4.0
 •