โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

อบรมฟื้นฟูวิชาการ การสวม/การถอดชุด PPE

น้องเนย, 14 ม.ค. 2564 08:57 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; อบรมฟื้นฟูวิชาการ การสวม/การถอดชุด PPE การใช้ห้อง Negative pressure การใช้เครื่องช่วยหายใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา (COVID-19) วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. “นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดอบรม ฟื้นฟูวิชาการ การสวม/การถอดชุด PPE การใช้ห้อง Negative pressure การใช้เครื่องช่วยหายใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะที่ทันสมัยอย่างถูกต้อง ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ เช่น ไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) เพื่อป้องกันตัวเองจากละอองไอจามหรือของเหลวในร่างกายอื่น ๆ จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อและพื้นผิวที่ปนเปื้อนที่อาจติดเชื้อ ชุด PPE อาจรวมถึง ผ้ากันเปื้อน, เสื้อคลุมยาว หรือ เสื้อคลุม (ชุดสูทแบบชิ้นเดียว), ถุงมือ, หน้ากากและอุปกรณ์ช่วยหายใจ (เครื่องช่วยหายใจ) และแว่นตา ต้องใส่ชุด PPE อย่างถูกต้อง อาจรู้สึกอึดอัดที่จะสวมใส่ และอาจปนเปื้อนในขั้นตอนการถอดออกชุด PPE การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลหนองคาย เป็นทีมวิทยากร ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนองคายปลอดภัย กวดขันวินัยจราจร ว่าด้วยความร่วมมือองค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณพ่อสุนทร บัญชาศักดิ์ และครอบครัว”
 • รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด สงกรานต์ 2561
 • วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • รับมอบนมกล่องบริจาค จาก บริษัท แลคตาซอย จำกัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 • ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร และ เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดราชบุรี
 • ทีมคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาล ลงพื้นที่หน้างาน (ENV Round)
 • รับมอบเครื่องให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จาก โรงน้ำแข็งชื่นจิต
 • วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 ณ สวนสวัสดิการ โรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานในงาน ประกาศนโยบายโรงพยาบาล ลดเค็ม อร่อย(3)ดี
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก นางต๋าย เหงียนถิ
 •