โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

รับการตรวจราชการการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/2564

น้องอาร์ท, 8 ก.พ. 2564 09:05 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; รับการตรวจราชการการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 8 รับฟังแผนการดำเนินงานกรณีปกติ รอบที่1/2564 โรงพยาบาลหนองคาย โดย นพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ นพ.ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านยุทธศาสตร์และแผน นำเสนอผลงานตามประเด็นตรวจราชการ ในหัวข้อ กัญชาทางการแพทย์ พญ.สุนิดา พรรณะ สุขภาพแม่และเด็ก พญ.มุกดา บรรจงเรวดี การพัฒนาระบบสุขภาพจิต นพ.ศราวุฒิ ศรีประสาน Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด พญ.กนกวรรณ ไชยเรศ Service Plan สาขา Trauma พญ.กาญจนาภรณ์ ถกลกิจสกุล Service Plan สาขามะเร็ง พญ.ภูษณี กนกศิลห์ Service Plan สาขาทารกแรกเกิด และพญ.วันรัฐ ตั้งกิจวานิชย์ นำเสนอผลงาน IMC การตรวจราชการและนิเทศงานในครั้งนี้ จัดในรูปแบบ New Normal โดยเว้นระยะห่างในการประชุม และส่วนหนึ่งได้รับฟังการตรวจราชการผ่าน Video Conference ระบบ Zoom ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • การจัดทำและซ้อมแผน BCP ของโรงพยาบาลระดับ A และ S
 • “ก้าวท้าใจ season 3”
 • จัดงานมหกรรมคุณภาพ CQIวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลหนองคาย จัดงานมหกรรมคุณภาพ CQI
 • จัดประชุม “คณะทำงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยา เขตสุขภาพที่ 8"
 • ร่วมปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
 • นางสาวเบญจมาภรณ์ มนัสทิพารมณ์ นำขนมปังสอดไส้ จำนวน 350 ชิ้น มาบริการให้กับผู้ป่วยและญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหนองคาย
 • รับบริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น จาก “บริษัท เค.เอ็น.เท็กซ์ไทล์ จำกัด”
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Fax Claim จาก โรงพยาบาลอุดรธานี
 • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (๑๐๐ วัน) การมรณภาพ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุณมหาเถร)
 • ต้อนรับโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก ครอบครัวนามอาษา
 •