โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2564

น้องอาร์ท, 8 ก.พ. 2564 09:12 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ และคณะ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดหนองคายกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 จากข้อมูลและการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดหนองคาย ทีมรับการตรวจราชการฯ นำโดย นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นพ.นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรสาธารณสุข ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขด้านต่างๆ และนโยบายการขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ 8 พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ต่อไป

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับมอบเงินบริจาค จาก "ห้างทองศรีเมืองวัฒนา"
 • โรงพยาบาลหนองคาย เปิดให้บริการจุดตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.
 • รับบริจาคเครื่องควบคุมการให้ยาใต้ผิวหนัง จำนวน 2 เครื่อง
 • วันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย
 • วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนำคณะเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับโรงพยาบาลมโหสถ
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “ คุณแม่ถนอม อาศรัยราช ”
 • ทำความสะอาดทุกจุด ทุกสถานที่ที่มีการสัมผัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก ห้องคลอด
 • รับมอบเครื่องกดแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แบบใช้เท้าเหยียบ
 •