โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2564

น้องอาร์ท, 8 ก.พ. 2564 09:12 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ และคณะ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดหนองคายกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 จากข้อมูลและการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดหนองคาย ทีมรับการตรวจราชการฯ นำโดย นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นพ.นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรสาธารณสุข ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขด้านต่างๆ และนโยบายการขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ 8 พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ต่อไป

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย
 • รับมอบเครื่องกดแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แบบใช้เท้าเหยียบ
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรม แกนนำ TO BE NUMBER ONE
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก ห้องคลอด
 • ร่วมพิธีลงนามโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ กิจกรรม การขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย พิธีฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประธานลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก นางต๋าย เหงียนถิ
 • ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาล ครบรอบ 86 ปี
 • ทำบุญตักบาตรในวันแรม 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีกุนวันที่ 24 มกราคม 2563
 •