โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2564

น้องอาร์ท, 8 ก.พ. 2564 09:12 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ และคณะ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดหนองคายกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 จากข้อมูลและการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดหนองคาย ทีมรับการตรวจราชการฯ นำโดย นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นพ.นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรสาธารณสุข ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขด้านต่างๆ และนโยบายการขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ 8 พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ต่อไป

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรม แกนนำ TO BE NUMBER ONE
 • รายนามผู้ใจบุญ บริจาคสิ่งของต่างๆให้กับโรงพยาบาลหนองคาย ผ่านทางองค์กรแพทย์ ระหว่างวันที่ 18-23 เมษายน 63
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณสาย - คุณพิกุล สีหไตร” พร้อมบุตร ธิดา
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล เข้ากราบนมัสการและเยี่ยมอาการอาพาธ พระธรรมมงคลรังษี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
 • ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “ร้านราชาไฮเทค ตลาดราชา โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทโพนพิสัย และนายแพทย์จำรัส พงษ์พิศ
 • กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2561
 • จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาล
 • ผอ.ร่วมลงนาม MOU
 •