โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2564

น้องอาร์ท, 8 ก.พ. 2564 09:12 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ และคณะ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดหนองคายกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 จากข้อมูลและการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดหนองคาย ทีมรับการตรวจราชการฯ นำโดย นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นพ.นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรสาธารณสุข ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขด้านต่างๆ และนโยบายการขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ 8 พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ต่อไป

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2560
 • กิจกรรมเคารพธงชาติไทยวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.00 น.
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย พิธีฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประธานลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • การสร้างนักวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัย R2R ครั้งที่ 3
 • โครงการ GREEN & CLEAN Hospital
 • ประชุมสรุปตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All”
 • วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเมตตาบารมี โรงพยาบาล หนองคาย จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “ผู้ว่าชวนเดิน หมอชวนวิ่ง ผอ.ชวนแข่ง”
 • รับบริจาคผ้าห่มคลายหนาว
 • รับบริจาคเครื่องมือการแพทย์
 •