โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

“สภากาแฟ” (Morning talk) และงานแถลงข่าวการจัดงาน ฉลองอนุสาวรีย์ฯ

น้องอาร์ท, 10 ก.พ. 2564 09:07 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมโครงการ “สภากาแฟ” (Morning talk) และงานแถลงข่าวการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564” วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเดิม) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานโครงการ “สภากาแฟ” (Morning talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดหนองคาย ได้กำหนดจัดงาน “สภากาแฟ” ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการ และภาคเอกชนในจังหวัด ได้พบปะหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อการประสานงานที่ดีของส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดการประสานงานเป็นเครือข่าย การทำงานทีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมแถลงข่าวการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564” การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัด ให้คงอยู่คู่บ้าน คู่เมืองหนองคายตลอดไป อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจังหวัดหนองคาย และบุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงวีรกรรมของวีรชนในการปราบปรามกบฏฮ่อ และเพื่อเฉลิมฉลองวันครบ 194 ปี เมืองหนองคาย พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด และจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของจังหวัดที่ไม่มีงบประมาณและสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาด สำหรับกำหนดการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564” จัดงานระหว่างวันที่ 5 - 13 มีนาคม 2564 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย (หลังเดิม) ในปีนี้ เป็นปีที่ครบ 135 ปี ของการชนะสงครามปราบฮ่อและวันครบ 194 ปี เมืองหนองคาย โดยในวันพิธีเปิดงานวันที่ 5 มีนาคม 2564 มีการรำบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ โรงพยาบาลหนองคาย โดย นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย แพทย์หญิงใจทิพย์ รุจนเวชช์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมโครงการ “สภากาแฟ” (Morning talk) และงานแถลงข่าวการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย” และมอบสิ่งของบริจาคเพื่อนำไปจัดหาเป็นของรางวัลในร้านมัจฉากาชาด พ.ศ.2564 ซึ่งประกอบด้วย พัดลมตั้งพื้น 4 รางวัล เตาปิ้งย่าง 6 รางวัล และหม้อหุงข้าว 1 รางวัล รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ในครั้งนี้ด้วย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • เยี่ยมชมคลินิกนภา ARV พร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในหอผู้ป่วย
 • จัดงานมหกรรมคุณภาพ CQIวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลหนองคาย จัดงานมหกรรมคุณภาพ CQI
 • ต้อนรับ คณะโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก พ.ต.อ.อรรคพงศ์ พิมลศิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย และคุณวนิดา พิมลศิริ
 • ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 • รับบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค จาก โรงแรมอมันตา
 • วันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย
 • รับมอบเงินและกาแฟ จาก บริษัทการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสาธารณสุข
 • รับบริจาคเครื่องมือการแพทย์
 • การจัดทำและซ้อมแผน BCP ของโรงพยาบาลระดับ A และ S
 •