โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตรวจเฝ้าระวังป้องกัน รพ.หนองคาย 2

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 21 มี.ค. 2561 18:01 น.

รายละเอียด

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย "นายอุเทน จันบุตรดี" รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) โรงพยาบาลหนองคาย ได้มีการสำรวจอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงพยาบาลหนองคาย 2 ในการเฝ้าระวังป้องกัน ด้านอนามัยและ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ภายในโรงพยาบาล เพื่อให้เอื้อต่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความผาสุกของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รวมถึงผู้มารับบริการ ให้สามารถมั่นใจได้ว่าอยู่ในอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมที่สะดวก สะอาด และปลอดภัย ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อสถานบริการ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • งานวันเด็ก
 • รับบริจาคเงิน 1 ล้านบาท
 • กิจกรรมสภากาแฟ ในเดือนพฤษภาคม 2561
 • การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล (IC) เพื่อฟื้นฟูและพัฒนางานฯ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จาก คุณพันธ์พิไล ใบหยก และ คุณไพบูลย์ วิทยานรากูล
 • กิจกรรมเคารพธงชาติไทยวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.00 น.
 • วันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก นางต๋าย เหงียนถิ
 • รับการตรวจราชการการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564
 • การสร้างนักวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)
 •