โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

“ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ”

น้องอาร์ท, 17 ก.พ. 2564 09:06 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; เปิดโครงการ “ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นายแพทย์นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ” โดยมี “แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการคลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุหรือ "ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” อันจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลปัญหาสุขภาพ โรงพยาบาลหนองหนองคาย สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการภายใต้“ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการคลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาราชการ ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการและได้รับการประเมินภาวะสุขภาพโดยเน้นลดความเสี่ยงต่อภาวะพลัดตกหกล้มและชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ กิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านสมุนไพร การใช้ยาในผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ และการหาค่าดัชนีมวลกาย และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • รับบริจาคเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยใช้กระบอกฉีดยา
 • ร่วมพิธีลงนามโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ กิจกรรม การขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย
 • ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
 • เตรียมความพร้อมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
 • การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล (IC) เพื่อฟื้นฟูและพัฒนางานฯ
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณเทวัล ปิยะวัฒนะนนท์” (ร้านประมงการค้า)
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแก้ไขปัญหามารดาตายจากการตั้งครรภ์ การคลอด ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด
 • ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ สิทธิเบิกได้จ่ายตรง
 •