โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

“ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ”

น้องอาร์ท, 17 ก.พ. 2564 09:06 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; เปิดโครงการ “ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นายแพทย์นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ” โดยมี “แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการคลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุหรือ "ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” อันจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลปัญหาสุขภาพ โรงพยาบาลหนองหนองคาย สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการภายใต้“ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการคลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาราชการ ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการและได้รับการประเมินภาวะสุขภาพโดยเน้นลดความเสี่ยงต่อภาวะพลัดตกหกล้มและชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ กิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านสมุนไพร การใช้ยาในผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ และการหาค่าดัชนีมวลกาย และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับมอบ เงินบริจาค จำนวน 3,000 บาท จาก ร.ต.สุทิน ประกอบกิจเสรี
 • กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2561
 • เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี " ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์
 • รับบริจาคตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันลบ จำนวน 1 ตู้
 • โรงพยาบาลหนองคาย ฝึกซ้อมแผน
 • วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุมวิชาการเรื่อง " การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการดื้อยาด้านจุลชีพ "
 • ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ
 • รับบริจาคเครื่องมือการแพทย์
 • ประชุมกรรมการบริหารและร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น ปี 2560
 • ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี
 •