โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

“ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ”

น้องอาร์ท, 17 ก.พ. 2564 09:06 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; เปิดโครงการ “ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นายแพทย์นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ” โดยมี “แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการคลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุหรือ "ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” อันจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลปัญหาสุขภาพ โรงพยาบาลหนองหนองคาย สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการภายใต้“ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการคลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาราชการ ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการและได้รับการประเมินภาวะสุขภาพโดยเน้นลดความเสี่ยงต่อภาวะพลัดตกหกล้มและชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ กิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านสมุนไพร การใช้ยาในผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ และการหาค่าดัชนีมวลกาย และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงพยาบาลหนองคาย 2 จังหวัดหนองคาย
 • รับบริจาคตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) Negative pressure จาก “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรม แกนนำ TO BE NUMBER ONE
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดงาน มุทิตา กษิณานุสรณ์
 • โรงพยาบาลหนองคาย ฝึกซ้อมแผน
 • ให้ความรู้และวิธีป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมเตือนห้ามปิดบังข้อมูลการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง
 • รับบริจาค “Tube corrugate CORRA-FLEX จำนวน 10 กล่อง
 • วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย รับมอบชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด มูลค่า 8,960 บาท
 • รับบริจาคเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพสำหรับล้างมือ จาก “บริษัท พี.พี บิสซิเนส แอนล์ ลอว์ 2009 จำกัด”
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “ คุณแม่ถนอม อาศรัยราช ”
 •