โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

มหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย

น้องอาร์ท, 25 ก.พ. 2564 09:08 น.
แก้ไขล่าสุด 3 มี.ค. 2564

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย และโครงการ 3 หมอเมืองเลย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย “นพ.ประพันธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย และโครงการ 3 หมอเมืองเลย โดยมี “นพ.ปรีดา วรหาร” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างกระแสการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของสหสาขาวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย การปลูกกัญชาทางการแพทย์ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่มีความสนใจแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาหารจากกัญชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสมุนไพร และกัญชาเชิงเศรษฐกิจ รองรับการฟื้นตัวหลังวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาฯ 6 แห่ง กับ พาณิชย์จังหวัดเลย และ ม.ราชภัฎเลย ในการซื้อขายผลผลิตกิ่ง / ก้าน / ใบ กัญชา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยฯ (นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ) และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นสักขีพยาน โรงพยาบาลหนองคาย โดย “นพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย และโครงการ 3 หมอเมืองเลย ในครั้งนี้ด้วย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณบรรจง มงคลรัฐ”
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ด่านศุลกากร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมการรับภัยคุกคามการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ และการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และชมรมโรงพยาบาลศูนย์
 • ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน
 • ต้อนรับ คณะโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก พ.ต.อ.อรรคพงศ์ พิมลศิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย และคุณวนิดา พิมลศิริ
 • “ก้าวท้าใจ season 3”
 • ประชุมวิชาการ Interhospital Conference
 • รับการตรวจราชการการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/2564
 • วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิ์สัมพาหะ ชั้น 2
 •