โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

มหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย

น้องอาร์ท, 25 ก.พ. 2564 09:08 น.
แก้ไขล่าสุด 3 มี.ค. 2564

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย และโครงการ 3 หมอเมืองเลย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย “นพ.ประพันธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย และโครงการ 3 หมอเมืองเลย โดยมี “นพ.ปรีดา วรหาร” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างกระแสการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของสหสาขาวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย การปลูกกัญชาทางการแพทย์ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่มีความสนใจแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาหารจากกัญชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสมุนไพร และกัญชาเชิงเศรษฐกิจ รองรับการฟื้นตัวหลังวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาฯ 6 แห่ง กับ พาณิชย์จังหวัดเลย และ ม.ราชภัฎเลย ในการซื้อขายผลผลิตกิ่ง / ก้าน / ใบ กัญชา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยฯ (นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ) และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นสักขีพยาน โรงพยาบาลหนองคาย โดย “นพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย และโครงการ 3 หมอเมืองเลย ในครั้งนี้ด้วย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีโรงพยาบาลหนองคาย"
 • คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตรวจเฝ้าระวังป้องกัน รพ.หนองคาย 2
 • วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All”
 • ต้อนรับ “นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล” สถาปนิกชำนาญการ และคณะจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากนางรุ่งนภา บุญทัน
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (แรม 15 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ) โดยได้กราบนิมนต์พระครูศรีธรรมวงศ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดศรีษะเกษ
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณแม่ประพิน รัชตเมธี
 • โรงบุญ โรงทานอาหารฟรี
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมโครงการ “ ผู้ว่าฯ ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง คนหนองคายสุขภาพดีด้วยกัน 100 วัน 1 ล้านกิโลเมตร ”
 •