โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

มหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย

น้องอาร์ท, 25 ก.พ. 2564 09:08 น.
แก้ไขล่าสุด 3 มี.ค. 2564

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย และโครงการ 3 หมอเมืองเลย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย “นพ.ประพันธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย และโครงการ 3 หมอเมืองเลย โดยมี “นพ.ปรีดา วรหาร” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างกระแสการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของสหสาขาวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย การปลูกกัญชาทางการแพทย์ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่มีความสนใจแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาหารจากกัญชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสมุนไพร และกัญชาเชิงเศรษฐกิจ รองรับการฟื้นตัวหลังวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาฯ 6 แห่ง กับ พาณิชย์จังหวัดเลย และ ม.ราชภัฎเลย ในการซื้อขายผลผลิตกิ่ง / ก้าน / ใบ กัญชา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยฯ (นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ) และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นสักขีพยาน โรงพยาบาลหนองคาย โดย “นพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย และโครงการ 3 หมอเมืองเลย ในครั้งนี้ด้วย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล
 • จัดประชุม “เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดหนองคาย”
 • การใช้สมุนไพรกัญชา และกัญชงทางการแพทย์
 • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (๑๐๐ วัน) การมรณภาพ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุณมหาเถร)
 • รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด สงกรานต์ 2561
 • วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหนองคาย ได้จัดโครงการ “ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน”
 • โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติ ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติ ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; กิจกรรม Kick off รณรงค์ส่งเสริมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน
 •