โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

กิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 28 มี.ค. 2561 15:47 น.

รายละเอียด

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณลานรวมใจ 80 ปี โรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนรับโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จากคุณยายสมบัติ แก้วบัณฑิตย์ พร้อมลูกหลาน ที่อยู่,บ้านเลขที่ 308 หมู่ที่ 5 ซอยสุขประชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และจากโรงแรมพลอย อินน์ และ หจก.พลอย กรวด ทราย (เนื่องในวันคล้ายวันเกิด) ได้นำข้าวราดแกง ไข่พะโล้ แกงเผ็ด ขนม นมและน้ำดื่ม มาบริการให้กับผู้ป่วยและญาติ ผู้มารับบริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลการทำโรงบุญ โรงทาน ในครั้งนี้ขอให้คุณยายสมบัติ แก้วบัณฑิตย์ พร้อมลูกหลาน และคณะโรงแรมพลอย อินน์ และ หจก.พลอย กรวด ทราย จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ท่านคิดปรารถนาสิ่งใด ขอจงได้สำเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเทอญโรงพยาบาลหนองคาย ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเทอญในขณะเดียวกัน นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยไตเทียม ได้ร่วมรณรงค์กิจกรรมสัปดาห์ วันไตโลก ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “สตรีไทย ไต Strong” โดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้มารับบริการ อีกด้วย และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โรงพยาบาล ดำเนินการเพื่อเฉลิมฉลอง “100 ปี การสาธารณสุขไทย”

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; กิจกรรม Kick off รณรงค์ส่งเสริมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน
 • เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี " ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์
 • วันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • นางสาวเบญจมาภรณ์ มนัสทิพารมณ์ นำขนมปังสอดไส้ จำนวน 350 ชิ้น มาบริการให้กับผู้ป่วยและญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหนองคาย
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และ การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
 • วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มอบแนวทางนโยบาย Service Plan จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2562
 • รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2564
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และชมรมโรงพยาบาลศูนย์
 • ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
 •