โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

กิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 28 มี.ค. 2561 15:47 น.

รายละเอียด

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณลานรวมใจ 80 ปี โรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนรับโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จากคุณยายสมบัติ แก้วบัณฑิตย์ พร้อมลูกหลาน ที่อยู่,บ้านเลขที่ 308 หมู่ที่ 5 ซอยสุขประชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และจากโรงแรมพลอย อินน์ และ หจก.พลอย กรวด ทราย (เนื่องในวันคล้ายวันเกิด) ได้นำข้าวราดแกง ไข่พะโล้ แกงเผ็ด ขนม นมและน้ำดื่ม มาบริการให้กับผู้ป่วยและญาติ ผู้มารับบริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลการทำโรงบุญ โรงทาน ในครั้งนี้ขอให้คุณยายสมบัติ แก้วบัณฑิตย์ พร้อมลูกหลาน และคณะโรงแรมพลอย อินน์ และ หจก.พลอย กรวด ทราย จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ท่านคิดปรารถนาสิ่งใด ขอจงได้สำเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเทอญโรงพยาบาลหนองคาย ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเทอญในขณะเดียวกัน นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยไตเทียม ได้ร่วมรณรงค์กิจกรรมสัปดาห์ วันไตโลก ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “สตรีไทย ไต Strong” โดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้มารับบริการ อีกด้วย และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โรงพยาบาล ดำเนินการเพื่อเฉลิมฉลอง “100 ปี การสาธารณสุขไทย”

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ร่วมรณรงค์โรคไต ภายใต้คำขวัญที่ว่า "สตรีไทย ไต Strong"
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร
 • จัดประชุม “คณะทำงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยา เขตสุขภาพที่ 8"
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000 บาท จาก พระอาจารย์สมชาย อภิชยฺโย วัดสร้างพร้าว
 • ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี
 • การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกคลอดก่อนกำหนดและการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด
 • ต้อนรับองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.50 น. ณ บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ศูนย์กระตุ้น พัฒนาการเด็ก และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย พิธีฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประธานลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 •