โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

กิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 28 มี.ค. 2561 15:47 น.

รายละเอียด

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณลานรวมใจ 80 ปี โรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนรับโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จากคุณยายสมบัติ แก้วบัณฑิตย์ พร้อมลูกหลาน ที่อยู่,บ้านเลขที่ 308 หมู่ที่ 5 ซอยสุขประชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และจากโรงแรมพลอย อินน์ และ หจก.พลอย กรวด ทราย (เนื่องในวันคล้ายวันเกิด) ได้นำข้าวราดแกง ไข่พะโล้ แกงเผ็ด ขนม นมและน้ำดื่ม มาบริการให้กับผู้ป่วยและญาติ ผู้มารับบริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลการทำโรงบุญ โรงทาน ในครั้งนี้ขอให้คุณยายสมบัติ แก้วบัณฑิตย์ พร้อมลูกหลาน และคณะโรงแรมพลอย อินน์ และ หจก.พลอย กรวด ทราย จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ท่านคิดปรารถนาสิ่งใด ขอจงได้สำเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเทอญโรงพยาบาลหนองคาย ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเทอญในขณะเดียวกัน นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยไตเทียม ได้ร่วมรณรงค์กิจกรรมสัปดาห์ วันไตโลก ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “สตรีไทย ไต Strong” โดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้มารับบริการ อีกด้วย และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โรงพยาบาล ดำเนินการเพื่อเฉลิมฉลอง “100 ปี การสาธารณสุขไทย”

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และ การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
 • วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดอบรม “ อาสาสมัครสาธารณสุขและเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (อสร./ยสร. )”
 • สภากาแฟสัญจร จังหวัดหนองคาย (Morning talk)
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเมตตาบารมี พระอนาลโย (หลวงปู่ขาว) โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย “
 • รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2564
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10 ล้านบาท จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโครงการ PEA
 • ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ที่จบใหม่และแพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1
 • รับมอบเครื่องกดแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แบบใช้เท้าเหยียบ
 •