โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 28 มี.ค. 2561 15:53 น.

รายละเอียด

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย “ นายรณชัย จิตรวิเศษ ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้มอบให้นางสาวภิรดี คำแพงศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวจุฬารัตน์ อนุมาตร เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เข้าร่วมการฝึกดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในครั้งนี้ด้วยสิ่งสำคัญที่สุด คือระบบของการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินเอง และเพื่อการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที จึงต้องมีการค้นหาและ ประเมินความเสี่ยง ในการเฝ้าระวังและส่งต่อเพื่อรักษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รายนามผู้ใจบุญ บริจาคสิ่งของต่างๆให้กับโรงพยาบาลหนองคาย ผ่านทางองค์กรแพทย์ ระหว่างวันที่ 18-23 เมษายน 63
 • รับบริจาคตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) Negative pressure จาก “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”
 • รับมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก “มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย”
 • ผอ.ร่วมลงนาม MOU
 • คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตรวจเฝ้าระวังป้องกัน รพ.หนองคาย 2
 • รับบริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น จาก “บริษัท เค.เอ็น.เท็กซ์ไทล์ จำกัด”
 • ร่วมปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
 • ประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ
 • จัดประชุม “การนำเสนอโปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาล BMS-HOSxP XE”
 • ต้อนรับโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก ครอบครัวนามอาษา
 •