โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 28 มี.ค. 2561 15:53 น.

รายละเอียด

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย “ นายรณชัย จิตรวิเศษ ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้มอบให้นางสาวภิรดี คำแพงศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวจุฬารัตน์ อนุมาตร เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เข้าร่วมการฝึกดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในครั้งนี้ด้วยสิ่งสำคัญที่สุด คือระบบของการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินเอง และเพื่อการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที จึงต้องมีการค้นหาและ ประเมินความเสี่ยง ในการเฝ้าระวังและส่งต่อเพื่อรักษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ฝึกซ้อมแผน
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาการและดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • การจัดทำและซ้อมแผน BCP ของโรงพยาบาลระดับ A และ S
 • วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทวาบริบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล หนองคาย จังหวัดหนองคาย “
 • ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาดประจำปี 2563
 • ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลหนองคาย ครบรอบ 85 ปี และพิธียกเสาโท – เสาเอก ศาลาหลวงพ่อพระใส
 • รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด สงกรานต์ 2561
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)”
 • รับบริจาคแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพสำหรับล้างมือ จาก “บริษัทโตโยต้า หนองคาย”วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น.
 • ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี
 •