โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมส่งร่างผู้บริจาคร่างกาย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 5 เม.ย. 2561 11:37 น.

รายละเอียด

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ เมรุชั่วคราวตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก (ICU 1 ) พร้อมด้วย พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย นำส่งร่างนายขวัญ อุ่นทชัย อายุ 25 ปี ที่อยู่ ; บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ญาติพี่น้องได้บริจาคอวัยวะที่สำคัญ ได้แก่ ดวงตา 2 ข้าง ให้กับสภากาชาดไทย ทั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย นำโดย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย และคณะ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย แสดงความเคารพ และร่วมส่งร่างผู้บริจาคร่างกายปัจจุบันการปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นวิธีการรักษาที่ช่วยต่อชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยที่หมดหวังจะรักษาด้วยวิธีอื่น ปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษาคือ การได้มาซึ่งอวัยวะบริจาคจากผู้เสียชีวิต ซึ่งมีจำนวนไม่มากพอเมื่อเทียบกับ ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลหนองคาย เป็นเครือข่ายสภากาชาดไทย ได้เปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ขึ้นที่ หอผู้ป่วยหนัก (ICU1) มีผู้ประสานงาน คือ นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ตลอดเวลา “การบริจาคอวัยวะให้ทาน เพื่อเกื้อกูลแก่ชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นการบำเพ็ญบารมีชั้นสูง เป็นกิจอันเป็นมหากุศลยิ่ง.. ดั่งคำที่ว่า “ บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์ คือที่สุดแห่งการให้ (ท่าน ว.วชิรเมธี)

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ทำบุญตักบาตรในวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย
 • การสร้างนักวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)
 • วันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย
 • จัดฟัน ฟันดี ฟันสวย
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านสูตินรีเวชกรรมและทารกแรกเกิด จาก โรงพยาบาลเลย
 • สภากาแฟสัญจร จังหวัดหนองคาย (Morning talk)
 • “สภากาแฟ” (Morning talk) และงานแถลงข่าวการจัดงาน ฉลองอนุสาวรีย์ฯ
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก อาจารย์นิตยา มงคลสวัสดิ์
 • โรงพยาบาลหนองคายและญาติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
 • พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บ้านพักรับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย
 •