โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมส่งร่างผู้บริจาคร่างกาย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 5 เม.ย. 2561 11:37 น.

รายละเอียด

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ เมรุชั่วคราวตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก (ICU 1 ) พร้อมด้วย พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย นำส่งร่างนายขวัญ อุ่นทชัย อายุ 25 ปี ที่อยู่ ; บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ญาติพี่น้องได้บริจาคอวัยวะที่สำคัญ ได้แก่ ดวงตา 2 ข้าง ให้กับสภากาชาดไทย ทั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย นำโดย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย และคณะ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย แสดงความเคารพ และร่วมส่งร่างผู้บริจาคร่างกายปัจจุบันการปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นวิธีการรักษาที่ช่วยต่อชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยที่หมดหวังจะรักษาด้วยวิธีอื่น ปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษาคือ การได้มาซึ่งอวัยวะบริจาคจากผู้เสียชีวิต ซึ่งมีจำนวนไม่มากพอเมื่อเทียบกับ ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลหนองคาย เป็นเครือข่ายสภากาชาดไทย ได้เปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ขึ้นที่ หอผู้ป่วยหนัก (ICU1) มีผู้ประสานงาน คือ นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ตลอดเวลา “การบริจาคอวัยวะให้ทาน เพื่อเกื้อกูลแก่ชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นการบำเพ็ญบารมีชั้นสูง เป็นกิจอันเป็นมหากุศลยิ่ง.. ดั่งคำที่ว่า “ บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์ คือที่สุดแห่งการให้ (ท่าน ว.วชิรเมธี)

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี มีการจัดประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี
 • ต้อนรับ ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ สปสช ในการติดตามเยี่ยม
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ลานรวมใจ 80 ปี โรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนรับคณะโรงบุญ โรงทานอาหารฟรี
 • รับเงินบริจาค
 • รับบริจาคเครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์ แบบอัตโนมัติ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”
 • มอบหมวกไหมพรมทารกแรกเกิด จำนวน 10 ใบ จากคุณกิตยา ธีระสูตร
 • วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 ณ สวนสวัสดิการ โรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานในงาน ประกาศนโยบายโรงพยาบาล ลดเค็ม อร่อย(3)ดี
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย
 • กิจกรรมมอบอาหารว่าง แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 • ให้ความรู้และวิธีป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมเตือนห้ามปิดบังข้อมูลการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง
 •