โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรมวัน อสม.แห่งชาติ

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 17 เม.ย. 2561 10:26 น.

รายละเอียด

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อรวมพลังสร้างเครือข่าย ควบคุมป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 20 มีนาคม ของทุกๆ ปี โดยมี นายกระแสร์ตระกูลพรพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน มีนายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ โรงพยาบาลหนองคาย กล่าวต้อนรับ และนายกมล สุราษฎร์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล ในเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมถึงการสอน ทักษะการให้ความรู้แก่ประชาชน และสร้างภาคีเครือข่ายในการควบคุมป้องกันโรค รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพประชาชนสุขภาพดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย โดยได้รับความร่วมมือจาก อสม.ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 150 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลาง จังหวัดหนองคาย “ นายรณชัย จิตรวิเศษ ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านหน้าหอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคายจัดงานกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • รับมอบอาคารคัดกรองชั่วคราว คลินิกทางเดินหายใจ(ARI Clinic) จากภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิค-19
 • นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ จากการให้ความร่วมมือในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเมตตาบารมี พระอนาลโย (หลวงปู่ขาว) โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย “
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All”
 • ผอ.รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จักษุแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนรับ “ นายอำนาจ ผการัตน์ ” ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี (อปสข.) ในการประชุมสัญจร
 • จัดประชุม “คณะทำงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยา เขตสุขภาพที่ 8"
 • จังหวัดหนองคาย จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
 •