โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 17 เม.ย. 2561 10:28 น.

รายละเอียด

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย " นายแพทย์สุรกิจ ยศพล" ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ภายใต้งาน “ บุพเพฯนำพา พี่หมื่นชวนออเจ้ามา เล่นน้ำสงกรานต์ ” 100 ปี การสาธารณสุขไทย โดยมี " แพทย์หญิงพนิดา พันธุรัตน์ " รังสีแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมาไม่ขับเพราะการดื่มสุราแล้วขับรถ ยังเป็นปัจจัยหลักในการทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซึ่งสาเหตุสำคัญล้วนมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ รวมถึงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงหน้าร้อน โดยขบวนได้เดินผ่านหน้าโรงพยาบาล สร้างความสนใจจากประชาชน ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ได้มีการ ประกวดสำนึกรักองค์กร และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปีอีกด้วย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปีการสาธารณสุขไทยด้วยการจัดกิจกรรม ปลูกป่า
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณบรรจง มงคลรัฐ”
 • ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาล ครบรอบ 86 ปี
 • ประชุมติดตามคุณภาพข้อมูลตามตัวชี้วัดคุณภาพหน่วยบริการใน CUP อำเภอเมืองหนองคายวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (แรม 15 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ) โดยได้กราบนิมนต์พระครูศรีธรรมวงศ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดศรีษะเกษ
 • รับมอบเครื่องให้สารละลาย ทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จาก โรงน้ำแข็งชื่นจิต
 • ต้อนรับองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.50 น. ณ บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 • รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุง ห้องแยกโรค
 • โครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2560
 • ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงพยาบาลหนองคาย ครบรอบ 85 ปี และพิธียกเสาโท – เสาเอก ศาลาหลวงพ่อพระใส
 •