โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 1 พ.ค. 2561 09:39 น.

รายละเอียด

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาการและดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” โดยมี นายแพทย์สาธิต พจน์จลองศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กในเขตอำเภอเมืองหนองคาย ได้รับการดูแลที่เหมาะสม เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการเพิ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ผู้ปกครองเด็กกลุ่มเสี่ยง และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 80 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับมอบ เงินบริจาค จาก คุณสุรางค์ รินสถิตนนท์
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ หน้าอาคารฉนฺทกโร เมตตา ให้การต้อนรับคณะโรงบุญ โรงทานอาหารฟรี จาก " คุณลลิตา อินธิศักดิ์
 • รับบริจาคผ้าห่มคลายหนาว
 • ตรวจคัดกรองโรคทางตา และความผิดปกติด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุ
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “ร้านราชาไฮเทค ตลาดราชา โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทโพนพิสัย และนายแพทย์จำรัส พงษ์พิศ
 • ร่วมปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
 • “สภากาแฟ” (Morning talk) และงานแถลงข่าวการจัดงาน ฉลองอนุสาวรีย์ฯ
 • จัดประชุม “การนำเสนอโปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาล BMS-HOSxP XE”
 • รับบริจาคตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันลบ จำนวน 1 ตู้
 •