โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 1 พ.ค. 2561 09:39 น.

รายละเอียด

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาการและดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” โดยมี นายแพทย์สาธิต พจน์จลองศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กในเขตอำเภอเมืองหนองคาย ได้รับการดูแลที่เหมาะสม เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการเพิ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ผู้ปกครองเด็กกลุ่มเสี่ยง และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 80 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับมอบ เงินบริจาค จำนวน 3,000 บาท จาก ร.ต.สุทิน ประกอบกิจเสรี
 • มีโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรีจากคุณพรรณี สมัครคุณ เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีอาวุโส พร้อมคณะ
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)”
 • มอบหมวกไหมพรมทารกแรกเกิด จำนวน 10 ใบ จากคุณกิตยา ธีระสูตร
 • มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีโรงพยาบาลหนองคาย"
 • ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All”
 • โครงการยกระดับหลักประกันสุขภาพ “30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว”
 • รับบริจาคเตียงไฟฟ้าชนิด 3 มอเตอร์ จำนวน 5 เตียง
 • “สภากาแฟ” (Morning talk) และงานแถลงข่าวการจัดงาน ฉลองอนุสาวรีย์ฯ
 •