โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 1 พ.ค. 2561 09:39 น.

รายละเอียด

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมพัฒนาการและดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” โดยมี นายแพทย์สาธิต พจน์จลองศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กในเขตอำเภอเมืองหนองคาย ได้รับการดูแลที่เหมาะสม เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการเพิ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ผู้ปกครองเด็กกลุ่มเสี่ยง และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 80 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; เปิดศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน
 • พิชิตเชื้อดื้อยาด้วย SHIP BE BUNDLE การใช้ VAP, CAUTI, SSI CARE BUNDLE และฝึกปฏิบัติการล้างมือและสวม PPE
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรม แกนนำ TO BE NUMBER ONE
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณมีนา พันธุมโน”
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณพ่อสุนทร บัญชาศักดิ์ และครอบครัว”
 • กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2561
 • ประชุมทางไกลชี้แจงการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรค
 • รับมอบผ้าห่มคลายหนาว
 • รับมอบเงินบริจาค จาก พระครูมงคลศีลวัตร (ทองอินทร์ ก่อผล)
 •