โรงพยาบาลหนองคาย

www.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www.nkh.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 
 

ระบบนัดออนไลน์

Administrator, 19 เม.ย. 2560 13:43 น.

ระบบนัดออนไลน์

อีกหนึ่งช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วย

งดใช้งานชั่วคราว! ขออภัยหน้าเพจนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา

ข้อปฏิบัติก่อนลงทะเบียนใช้งานระบบ

*หมายเหตุสำคัญ!! โปรดระบุเลขเบอร์โทรศัทพ์ เพื่อรับ SMS คิวและช่วงเวลารับบริการ

1. ข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุ เป็นความจริงทุกประการ
2. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างระเอียดรอบคอบ ก่อนทำการบันทึก
3. ข้อมูลที่ระบุเป็นข้อมูลของข้าพเจ้าเอง มิได้แอบอ้าง หรือกระทำการอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
4. ถ้าข้าพเจ้ากระทำความผิด หรือกระทำการขัดแย้งกับข้อกฎหมายใดๆ ข้าพเจ้าขอยินยอมรับโทษ อย่างเต็มใจ


คุณเคยมารับบริการที่โรงพยาบาลหนองคายหรือไม่ ?