โรงพยาบาลหนองคาย

www.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www.nkh.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

Administrator, 17 พ.ย. 2559 09:02 น.

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

เมนู/รายการ ดัชนีประจำแฟ้ม ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
เมนูหลัก ม.9(8) เกณฑ์มารตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
เมนูรอง 5. การบริหารงานบุคคล
เมนูย่อย (4) หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
แฟ้ม 20
ชั้น 2
ข้อมูล 14 ก.พ. 2561 14:40 น.
เอกสาร Download

รายละเอียด

PDF Preview

Alternative text - include a link to the PDF!