โรงพยาบาลหนองคาย

www.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

รายงานสารสนเทศ ข้อมูล สถิติ

Administrator, 17 พ.ย. 2559 09:02 น.

รายงานสารสนเทศ

รายงานจำนวน คน/ครั้ง ผู้ป่วยเบาหวาน-ความดัน OPD
รายงาน จำนวน คน/ครั้ง เลือกตามคลินิค(อายุรกรรม)
รายงาน จำนวนผู้รับบริการนอกเวลาราชการ และ ผู้ป่วยนอกสิทธิ UC
รายงานจำนวนคนไข้ใน วันนอน แต่ละ Ward
รายงาน จำนวน คน/ครั้ง OPD
รายงาน จำนวน คน/ครั้ง IPD
รายงาน 20 อันดับโรค OPD
รายงาน 20 อันดับโรค IPD
รายงาน 20 อันดับโรค OPD_สิทธิประกันสังคม
รายงาน 20 อันดับโรค IPD_สิทธิประกันสังคม
รายงานการตายรายบุคคลที่ IPD
รายงานการตาย OPD
รายงานการตาย IPD
รายงานการตายแยกตาม ward IPD
รายงาน อัตราครองเตียงแยกแต่ละ ward (ข้อมูลใช้ได้ถึง ปีงบ57)
รายงาน อัตราครองเตียงแยกแต่ละ ward (ข้อมูลใช้ได้ตั้งแต่ ปี58 เป็นต้นไป)
รายงาน ผู้ที่มาฉีดวัคซีนแล้วเจ็บป่วยภายใน 30 วัน
รายงานจำนวนผู้ที่มาฉีดวัคซีนอายุน้อยกว่า 13 ปี