กลุ่มการพยาบาล เป็นองค์กรรับผิดชอบภารกิจด้านการพยาบาลทั้งหมดในสถานบริการ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อให้การพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครอบคลุมทั้งบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน โดยใช้ศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลแบบองค์รวมตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งดำเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ

นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
No data available in table

กิจกรรม

ดูทั้งหมด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงพยาบาลนครพนม

นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนร...

อ่านต่อ...
วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565

นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ &nb...

อ่านต่อ...

ห้องคลอด

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การรับใหม่ผู้คลอด ดาวโหลด 26 พ.ย. 2565

กุมารเวชกรรม

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ศัลยกรรมหญิง

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ICU1

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ICU2

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

พิเศษ VIP/4,5

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

NSICU

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ภูมิจิต

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

อายุรกรรมหญิง

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการทำหัตถการเจาะเยื่อหุ้มปอด ดาวโหลด 24 พ.ย. 2565

อายุรกรรมชาย 2

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง ดาวโหลด 26 พ.ย. 2565
2 การบริหารยาฉีด ดาวโหลด 26 พ.ย. 2565
3 การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายยางให้อาหาร ดาวโหลด 26 พ.ย. 2565
4 การให้อาหารทางสายยาง ดาวโหลด 26 พ.ย. 2565

พิเศษสู่ขวัญ

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

อายุรกรรมรวม

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

อายุรกรรมชาย 1

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

พิเศษ 60เตียง/2, 60เตียง/3

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายระบายทรวงอก ดาวโหลด 26 พ.ย. 2565

คลินิกพิเศษ

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

สูติ - นารีเวชกรรม

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ศัลยกรรมกระดูก

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ไตเทียม

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ดาวโหลด 26 พ.ย. 2565
2 การคัดกรองผู้ป่วยตามเกณฑ์ ESI ดาวโหลด 25 พ.ย. 2565

ศัลยกรรมชาย 1

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ศัลยกรรมชาย 2

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ห้องผ่าตัด

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

วิสัญญี

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ป่วยได้รับยาระงับความรู้สึก ดาวโหลด 25 พ.ย. 2565

สิริปุณโณ

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย ดาวโหลด 26 พ.ย. 2565

ผู้ป่วยนอก

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

เอกสารน่ารู้

ลิงค์น่าสนใจ