คุณภาพอากาศ
รพ.หนองคาย วันนี้

อัพเดตเมื่อ 6 มิ.ย. 2566 01:00 น.


PM 2.5 = 2 μg/m3
คุณภาพอากาศ AQI = 2
  • คุณภาพอากาศดีมาก
  • ประชาชนสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ
* การตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ "Dustboy" เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่เท่านั้น ยังไม่ใช่วิธีการมาตราฐาน หรือเทียบเท่าตามกฏหมาย

โรงพยาบาลหนองคาย ยินดีต้อนรับ Welcome to NKH

PM25(ug/m3)
0-25
26-37
38-50
51-90
>90
TH AQI
0-25
26-50
51-100
101-200
>200